Sidõ ja Üsäpuutri Muusõum

          

 

Ku sul kah om saisma jäänüq myni tüükõrran vai kats´kinõ üsäpuutri, annaq teedäq !

Ti olõt tulnuq külla sidõ ja üsäpuutri muusõumi kodolehele !

Kogo kygõ vanõmb vällänäüdüs om 1985 aastaga Olivetti M15 laptop (80c88, 4,77mhz; RAM: 256K bytes)

olõman ka video Youtube´in: Link

Adrõs´:

lanec@neti.ee  vai  

Muusõumi teedüs Link

Vahtsõt:

*parhillaq kogon 587`üsäpuutrit

*tüütävit üsäpuutrit kogon 353

*jumalamuido kink´jit Link

*muusõum´ om plaanin tetäq edespiten Haanimaalõ Võromaal

Kogost:

Aastakidõ perrä ritta pant kogo

Firmanimmi perrä ritta pant kogo

Mu tysõq kogoq:

Sidõfirmadõ pastapleiätside kogo: Link

Peräkõrd muudõt 2.04.2024.a.

ARVELDUSARVE  LHV PANGAS    IBAN: EE927700771001631503 SWIFT/BIC: LHVBEE22
MTÜ Side ja Laptopi Muuseum